Patrologia Latina (ProQuest)

Elektronische versie van de Patrologia Latina, een collectie werken van kerkvaders. Van Tertullianus (rond 200 na Christus) tot aan de dood van paus Innocent III in 1216. Tussen 1844 en 1855 gepubliceerd door Jacques-Paul Migne. Met originele teksten, inleidingen, kritische commentaren en indexen. Interessant voor wie het Latijn meester is en de middeleeuwen bestudeert.