Periodicals Archive Online (ProQuest)

Archief met meer dan 700 gedigitaliseerde, volledig toegankelijke wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van geesteswetenschappen en sociale wetenschappen, in ruim 150 talen. Van de American Jewish Historical Quarterly tot het Zeitschrift für Mundartforschung. Wordt steeds uitgebreid. Voor studenten en docenten, maar ook voor iedereen die meer wil weten over de genoemde vakgebieden.