Perseus Digital Library

Digitale bibliotheek met teksten en afbeeldingen uit en over de Grieks-Romeinse en Arabische oudheid. Teksten linken naar vertalingen, edities en artikelen. Ook kun je de betekenis van een woord of zin opzoeken. Bron voor onderzoekers, studenten en iedereen die geïnteresseerd is in de geschiedenis van taal en cultuur.