Rechtspraak.nl

Website van rechtbanken, gerechtshoven en bijzondere colleges van Nederland. Biedt informatie over procedures bij rechtszaken, uitspraken en de organisatie van de rechtspraak. Voor burgers, organisaties en professionals zijn er aparte ingangen. Interessant voor iedereen die meer wil weten over de rechtspraak in Nederland, maar vooral voor de advocatuur.