Taalportaal.org

Engelstalige kennisbank over het Nederlands, Fries en Afrikaans. Bevat wetenschappelijke informatie over de grammatica van deze drie talen. Met aandacht voor fonologie, morfologie en syntaxis. Inclusief kruisverwijzingen naar andere lemma’s. Gemaakt voor en door linguïsten.