Teacher Reference Centre (EBSCO)

Internationale bibliografie met indexering en samenvattingen van artikelen uit wetenschappelijke tijdschriften op het gebied van onderwijs. Met onderwerpen als curriculumontwikkeling, actueel pedagogisch onderzoek en educatieve media. Bevat samenvattingen uit meer dan 230 tijdschriften. Informatiebron voor leerkrachten en voor wie onderzoek doet naar het onderwijs.