Vroegmiddelnederlands Woordenboek (VMNW)

Online woordenboek met de overgeleverde 13e-eeuwse Middelnederlandse woordenschat. Geeft ook toegang tot een groot aantal ambtelijke en literaire bronnen. Alle woorden van de literaire teksten, ook de namen van de personages en plaatsen, zijn voorzien van betekenis en commentaar. Bron voor taalkundigen, historici, filologen en beoefenaars van de Middelnederlandse letterkunde.