WorldCat Discovery

WorldCat Discovery is een zoekmachine die zoekt in de collectie van de KB en in collecties van andere bibliotheken wereldwijd. Biedt toegang tot meer dan 1,8 miljard digitale en fysieke bronnen. Doorzoek alle titels, of alleen die van de KB. Voor iedereen die op zoek is naar de beschikbaarheid van een titel.