Worldwide Political Science Abstracts (WPSA)

Vind informatie over politieke wetenschappen en internationale betrekkingen, van 1975 tot nu. Ook zijn bronnen over daaraan verbonden gebieden opgenomen, zoals internationaal recht en openbaar bestuur en beleid. Biedt samenvattingen van tijdschriftartikelen, boeken, dissertaties en meer. Bron voor iedereen die zich bezighoudt met internationale politiek.