Onze besturingsfilosofie beschrijft de 7 uitgangspunten die richting geven aan hoe we binnen de KB met elkaar (samen)werken en resultaten willen bereiken.

1. We zetten het vraagstuk centraal

Alles wat we doen om een klus te klaren, volgt uit het vraagstuk. De opgave is de baas.

Waar normale werkprocessen vloeiend verlopen, geeft een vraagstuk niet meteen al zijn geheimen prijs. Daar ben je dus vanaf het begin onderzoekend mee bezig. Dit doe je niet in je eentje, maar samen met andere betrokkenen.

2. We bouwen redenaties over de best haalbare aanpak en samenwerking

We bouwen met elkaar een gedeeld verhaal: de redenatie waarom je het vraagstuk gaat oppakken, hoe je het gaat doen en wat dat oplevert.

Dat verhaal, die redenatie, maak je in verbinding, in samenhang en in samenwerking met wie er voor je vraagstuk toe doen. Dat doe je door het vraagstuk van veel kanten te bekijken, vooral ook van buiten naar binnen. Heb je die gedeelde redenatie, dan klinkt het startschot voor de uitvoering.

3. We kijken vanuit verschillende perspectieven

Onze overtuiging is dat verschillende perspectieven tot betere oplossingen leiden. Om samen meer te bereiken dan alleen moet er overlap zijn en verschil. Genoeg om elkaar te begrijpen en te verrijken. Dat noemen we meervoudigheid.

Voordat we besluiten welke benadering en aanpak het beste passen, overwegen we verschillende methoden en werkwijzen. Daarvoor luisteren we goed naar elkaar.

4. We organiseren en werken altijd vanuit het vraagstuk

We beginnen niet met het toepassen van een ‘one size fits all’ methode, maar kijken wat past bij het vraagstuk. Daar richten we onze aanpak op in. Voor de ene klus kan dat Scrum zijn, voor een volgend vraagstuk Design Thinking, voor een andere opgave een heel andere methode.

5. We werken met gespreid en gedeeld leiderschap

Want gedeeld leiderschap betekent: we doen het samen, we nemen verantwoordelijkheid voor het geheel, elkaar steunend en - waar nodig - aansprekend.

En gespreid leiderschap betekent: ieder neemt verantwoordelijkheid voor zijn/haar bijzondere aandeel in het geheel. Gedeeld en gespreid leiderschap horen bij elkaar.

Leiderschap gaat dus niet over macht, maar over verantwoordelijkheid nemen. Er is namelijk maar één de baas; dat is het vraagstuk.

6. In gelijkwaardigheid hebben we respect voor elkaars rol

We zijn allemaal gelijkwaardig, maar hebben wel verschillende rollen. Verschillende rollen betekenen verschillende bijdragen, meer kennis, verschillende vaardigheden en verschillende verantwoordelijkheden.

Rollen van mensen kunnen variëren. In de samenwerking met elkaar zorgen we ervoor dat we elkaars rol helder hebben.

7. Ontwikkeling dankzij een ‘growth mindset’

Een growth mindset stelt ons in staat te leren. Het is de drijvende kracht achter onderzoekend zijn, het aandurven iets nieuws te proberen, de moed om te reflecteren en nieuwe inzichten toe te laten.

We leren vooral in verbinding met anderen en rekken zo ons eigen kunnen op. Dat er wel eens iets mis gaat, kan gebeuren. En daar leren we weer van om het een volgende keer beter te doen. Zo leren we niet alleen als individu, maar ook als team en als organisatie.