Boeken lenen uit andere bibliotheken

Voor een overzicht van alle wijzigingen in IBL-leveringsvoorwaarden, zie:

KB-leden kunnen boeken aanvragen uit andere bibliotheken in Nederland of uit het buitenland. Ook voor geregistreerde instellingen kan de KB deze dienst leveren. Wij vragen hiervoor een vergoeding (zie tarieven).

Voor KB-leden

Voor instellingen

Wij kunnen alleen bestellingen uitvoeren van instellingen die geregistreerd zijn. Neem hiervoor contact op met . Sinds 1 april 2019 is het niet langer mogelijk om als profit-organisatie aanvragen te doen.