Privacy en AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing in de hele Europese Unie. De AVG vervangt de huidige privacywetgeving in Nederland (namelijk de Wet Bescherming Persoonsgegevens).

De KB hecht veel waarde aan het zorgvuldig beschermen van de persoonsgegevens die aan haar worden verstrekt en door haar worden verwerkt. Gebruikers van onze diensten, relaties en medewerkers kunnen erop vertrouwen dat de KB zorgvuldig en veilig met persoonsgegevens omgaat.

Functionaris Gegevensbescherming

De KB heeft reeds sinds 2017 een Functionaris Gegevensbescherming en we hebben een register van verwerkingen opgesteld. Tevens volgen alle medewerkers een verplichte bewustwordingstraining en worden ze gecertificeerd.

Rechten van betrokkenen

Wilt u weten welke persoonlijke gegevens de KB van u heeft of wilt u mogelijke onjuistheden wijzigen of verwijderen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen met behulp van een van de modelbrieven.