Rechten betrokkene volgens de AVG

Wilt u gebruik maken van een van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde rechten van betrokkenen, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen. U kunt verzoeken om inzage welke persoonsgegevens de KB van u verwerkt of een verzoek doen om rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van (deze) persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

U kunt hiervoor de volgende modelbrieven (PDF) gebruiken:

Stuur uw verzoek naar:

klantenservice@kb.nl

of:

Koninklijke Bibliotheek
T.a.v. AVG-verzoeken
Antwoordnummer 93003
2509VB Den Haag