Rechten betrokkene volgens de AVG

Wilt u gebruik maken van een van de in de Algemene Verordening Gegegevensbescherming (AVG) genoemde rechten van betrokkenen, dan kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek indienen. U kunt verzoeken om inzage welke persoonsgegevens de KB van u verwerkt of een verzoek doen om rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van (deze) persoonsgegevens. Daarnaast kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Gebruik hiervoor de volgende modelbrieven (PDF):

Stuur uw verzoek naar:

Koninklijke Bibliotheek
T.a.v. AVG-verzoeken
Antwoordnummer 93003
2509VB Den Haag