Scans bestellen

Voor een overzicht van alle wijzigingen in IBL leveringsvoorwaarden, zie:

U kunt bij de KB scans bestellen van materiaal uit onze eigen collectie of dat van andere bibliotheken. Wij vragen daarvoor een vergoeding. De tarieven zijn verschillend voor particulieren en voor instellingen.

Voor particulieren

Artikelen en scans:

Hoogwaardige digitale reproducties uit de KB-collectie, ten behoeve van tentoonstellingen, publicaties e.d.:

Voor instellingen

Wij kunnen alleen bestellingen uitvoeren van instellingen die geregistreerd zijn. Neem hiervoor contact op met . Na 1 april is het niet langer mogelijk om als profit organisatie aanvragen te doen.

Artikelen en scans:

Hoogwaardige digitale reproducties uit de KB-collectie, ten behoeve van tentoonstellingen, publicaties e.d.: