Inhoudsopgave

De KB is een maatschappelijke instelling met een nationaal belang. Daarom vinden we het belangrijk dat iedereen onze online informatie en dienstverlening kan bekijken en gebruiken.

Op dit moment is dat nog niet het geval. We moeten dus onze websites, online documenten en apps gaan aanpassen, dat wil zeggen dat we ze digitaal toegankelijk moeten gaan maken. Dit doen we volgens de richtlijnen uit het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid. Onze reproducties van erfgoedstukken vormen hierop een uitzondering en vallen buiten de wettelijke verplichtingen. Het kost nog te veel tijd en geld om erfgoedmateriaal goed toegankelijk te maken.

Stap voor stap

De KB beheert een groot aantal websites en apps en kan dus niet meteen alles aan de wettelijke vereisten laten voldoen. We doen het stap voor stap.

 

Wat gaan we doen?

  • Onze redacteuren, ontwikkelaars, vormgevers en overige medewerkers krijgen training op het gebied van digitale toegankelijkheid.
  • We passen de internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid WCAG 2.1 (niveau A en AA) toe, als we nieuwe websites en apps ontwikkelen. Ook maken we onze huidige websites en apps toegankelijk.
  • We verbeteren de toegankelijkheid van onze online documenten, zoals pdf’s.
  • De KB-huisstijl gaat voldoen aan de eisen voor digitale toegankelijkheid door toepassing van de internationale richtlijnen WCAG 2.1 (niveau A en AA).
  • Extern ontwikkelde diensten en producten worden volgens de Europese standaard EN 301 549 ingekocht. Hierin zijn de internationale richtlijnen voor digitale toegankelijkheid opgenomen.
  • We volgen de ontwikkelingen rondom digitale toegankelijkheid en doen mee aan onderzoeken op dit gebied.
  • We plaatsen toegankelijkheidsverklaringen op onze websites, waarin we aangeven in hoeverre deze sites digitaal toegankelijk zijn.

Feedback en contactgegevens

Kun je een specifieke website, app of een bepaald document niet gebruiken of bekijken? Of heb je een algemene vraag over de digitale toegankelijkheid van de KB? Neem dan contact met ons op via het contactformulier. Ben je niet tevreden over de manier waarop je klacht is behandeld? Neem dan contact op met de Nationale Ombudsman.

Toegankelijkheidsverklaring KB-website