Disclaimer KB, nationale bibliotheek

De inhoud van dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Als je dit bericht per abuis hebt ontvangen, word je verzocht de inhoud niet aan derden te verspreiden of te gebruiken, maar de afzender te informeren en het bericht te vernietigen. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend. De KB aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verlies of schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

The content of this message is intended solely for the addressee(s). If you received this message by mistake you are requested not to use it or distribute its content to other parties, but to inform the sender and destroy it. No rights can be derived from this message. The National Library of the Netherlands does not accept any liability whatsoever for loss or damages which may result from the risks posed by sending messages electronically.