Wat doet ISSN Centrum Nederland precies? En wat is de rol van de KB? Het ISSN Centrum Nederland helpt uitgevers bij het identificeren van seriële publicaties, zoals tijdschriften, jaarboeken en kranten. Werken dus die met enige regelmaat verschijnen, in de vorm van nieuwe afleveringen of updates. Het centrum kent aan elke unieke titel in Nederland eenmalig een ISSN toe, waardoor dit type publicaties beter te vinden is, bijvoorbeeld via Google.

Voor wie werkt het ISSN Centrum Nederland?

ISSN Centrum Nederland is er voornamelijk voor Nederlandse uitgevers. Maar ook auteurs, bibliotheken en onderzoekers profiteren uiteindelijk van het werk van het centrum. 

Wat is het doel van ISSN Centrum Nederland?

ISSN Centrum Nederland wil uitgevers helpen hun tijdschriften, kranten en de artikelen daarin beter vindbaar te maken. Uitgevers kunnen bij het centrum een ISSN-nummer aanvragen voor hun seriële publicatie. De uitgever weet zo zeker dat zijn werk in het ISSN Portal komt te staan, de database voor deze wereldwijd verschijnende publicaties.

Ook bibliotheken, auteurs en onderzoekers profiteren van dit werk:

  • het ISSN-nummer is van belang voor metadata: online artikelen worden ermee gekoppeld aan het juiste tijdschrift bijvoorbeeld.
  • bibliotheken gebruiken het nummer in hun database om onderscheid te maken tussen titels. Ook zij gebruiken de metadata onder andere om artikelen aan het juiste tijdschrift te koppelen.
  • het nummer wordt gebruikt bij de registratie en afdracht van rechten, en de uitbetaling van royalty’s aan auteurs.
  • onderzoekers kunnen het ISSN-nummer gebruiken in de literatuurlijst bij hun wetenschappelijke publicaties. Dat maakt het voor andere onderzoekers makkelijker de literatuur terug te vinden.

Het succes van ISSN Centrum Nederland

ISSN Centrum Nederland verzorgt de ISSN-nummers voor Nederland. Wereldwijd zijn er zo'n 92 ISSN-centra. Uitgevers in landen die geen eigen centrum hebben, kunnen terecht bij het ISSN International Centre in Parijs, het hoofdkantoor. In totaal zijn er inmiddels meer dan 2,5 miljoen nummers geregistreerd en zijn vrijwel alle commerciële uitgevers in de wereld betrokken bij de registratie. Ook de Nederlandse dus.

“Het ISSN is misschien slechts een ‘dom’ nummer, maar het bleek wel de sleutel te zijn tot slimme oplossingen voor vele problemen […]. Het heeft het ook in zich de toekomstige oplossing te zijn voor de nieuwe problemen die we tegenkomen in de huidige online wereld.”

Reynolds, R. R. (2003). ISSN: Dumb Number, Smart Solution. Cataloging & Classification Quarterly, 36(3–4), 155–171.

De rol van de KB bij ISSN Centrum Nederland

ISSN Centrum Nederland is een dienst van de KB. De afdeling Collecties onderhoudt het contact met multinationale uitgevers en het ISSN International Centre in Parijs, het hoofdkantoor van alle internationale ISSN-centra. Team Documentverwerking verzorgt de dagelijkse werkzaamheden voor de ISSN-registratie en de invoer van elk ISSN in de internationale database. Dit team onderhoudt ook de contacten met de Nederlandse uitgevers. 

Meer informatie

ISSN Centrum Nederland