De KB is een aanbestedende dienst. Daarom hebben we een aanbestedingsplicht. Dat betekent dat we grote opdrachten eerst publiek bekend moeten maken, met duidelijke informatie over de opdracht. Daardoor krijgt iedereen dezelfde kans om de opdracht te mogen uitvoeren. De KB publiceert die opdrachten op het platform Tenderned.

 

Wanneer geldt de aanbestedingsplicht?

De aanbestedingsplicht geldt alleen voor opdrachten van zogenaamde aanbestedende diensten, dus niet voor private partijen. Een aanbestedende dienst is een instelling die als doel heeft om te voorzien in behoeften van algemeen belang.

Acquisitie

De KB moet alle inkomsten en uitgaven verantwoorden aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur & Wetenschap (OCW). Daarom kunnen we niet ingaan op vormen van acquisitie.