Kortingsregeling onderwijsinstellingen

Studenten van de volgende onderwijsinstellingen komen in aanmerking voor korting op hun KB-lidmaatschap:

 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • ArtEZ University of the Arts
 • Avans Hogeschool
 • Breda University of Applied Sciences
 • Christelijke Hogeschool Ede (CHE)
 • Codarts Hogeschool voor de kunsten
 • Design Academy Eindhoven
 • Drenthe College
 • Driestar Educatief
 • Erasmus Universiteit Rotterdam
 • Firda (voorheen Friesland College)
 • Fontys Hogeschool
 • Graafschap College
 • Grafisch Lyceum Utrecht
 • Haagse Hogeschool (HHS)
 • Hanzehogeschool Groningen
 • HAS green academy
 • HBO Academy
 • Helicon Opleidingen
 • Hogeschool de Kempel
 • Hogeschool Inholland
 • Hogeschool IPABO
 • Hogeschool KPZ (Katholieke Pabo Zwolle)
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
 • Hogeschool Windesheim
 • Hotelschool The Hague
 • Hout- en meubileringscollege
 • HZ University of Applied Sciences
 • Iselinge Hogeschool
 • Koninklijk Conservatorium Den Haag
 • Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten
 • Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW)
 • Leidse Onderwijsinstellingen
 • Marnix Academie
 • MBO Amersfoort
 • NHL Stenden Hogeschool
 • Nimento
 • Noorderpoort MBO
 • Onderwijsgroep Tilburg
 • Open Juridische hogeschool, SchakelZone OJH
 • Open Universiteit
 • Radboud Universiteit
 • ROC Aventus
 • ROC Gilde Opleidingen
 • ROC Rivor
 • ROC van Twente
 • Rijksuniversiteit Groningen
 • Saxion
 • Summa College
 • Technische Universiteit Delft
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Twente
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
 • Universiteit van Tilburg
 • Universiteit voor Humanistiek
 • VIAA Gereformeerde Hogeschool Zwolle
 • Vista College
 • Vonk
 • Vrije Universiteit Amsterdam
 • Yuverta
 • Zadkine
 • Zuyd Hogeschool