Inhoudsblokken

Vandaag ondertekende de KB samen met de auteursrechtorganisaties LIRA en Pictoright een nieuwe overeenkomst. Deze maakt het online zetten van kranten en tijdschriften (periodieken) mogelijk, die niet meer in de handel zijn. Het is een nationale koepelovereenkomst geworden zodat ook andere Nederlandse bibliotheken, archieven en musea kunnen toetreden. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2025.

Auteursrechten en afspraken

Erfgoeddiensten als Delpher en DBNL bevatten veel periodieken waarin bijdragen staan waarop nog auteursrechten van freelancers berusten. LIRA is verantwoordelijk voor schrijvers, vertalers en journalisten. Onder Pictoright vallen beeldmakers als fotografen en illustratoren. Zij kunnen namens freelancers met de KB contracteren over de online beschikbaarstelling van kranten en tijdschriften. In ruil komt voor freelancers een vergoeding beschikbaar of ze kunnen desgewenst gebruiken maken van een opt-out-mogelijkheid. Overigens sluit de KB daarnaast ook individuele contracten met uitgevers die nog auteursrecht kunnen doen gelden. 

Nieuwe koepelovereenkomst

Dit nieuwe contract is een samenvoeging en actualisering van contracten die de KB al met de rechtenorganisaties had. Er is nu 1 contract voor alle out-of-commerce periodieken; uitgaven die nog wel auteursrechtelijk beschermd maar niet meer te koop zijn. Het nieuwe contract maakt het mogelijk om recente periodieken tot 10 jaar oud online te zetten en kent qua pagina-aantallen geen limiet. Ook geldt het contract voor alle websites en diensten, niet alleen van de KB maar ook van andere Nederlandse erfgoedinstellingen met periodieken in hun collecties, die tot de koepelovereenkomst toetreden. 

Het belang van goede afspraken

De KB vindt het belangrijk dat het auteursrecht wordt gerespecteerd en dat er dus goede afspraken met de rechthebbenden worden gemaakt. Dankzij deze nieuwe koepelovereenkomst kunnen erfgoedinstellingen nog veel meer recentere kranten en tijdschriften beschikbaar stellen op internet dan ze nu al doen.