Ben je beginnend wetenschapper en wil je onderzoek doen met onze digitale collecties? Dan kun je researcher-in-residence worden bij de KB. Je kunt gebruikmaken van onze databestanden en samenwerken met ons Digital Humanities-team.

KB Lab

Sinds 2014 nodigt de KB beginnende wetenschappers uit om onderzoek te doen met tools en datasets uit het online KB Lab. De wetenschapper werkt aan eigen onderzoek met dataverzamelingen uit grote digitaliseringsprojecten, bijvoorbeeld van historische kranten. Samen met KB-medewerkers ontwikkelt de wetenschapper digitale technieken die antwoorden op de onderzoeksvraag kunnen opleveren. Om ook buitenlandse onderzoekers aan te trekken, is het KB Lab grotendeels in het Engels geschreven.

Samenwerking onderzoekers en de KB

Als onderzoeker werk je aan oplossingen voor specifieke vragen met ondersteuning van onze programmeurs en inhoudelijk experts. Wij leren op onze beurt van jouw wensen en methoden en kunnen zo onze dienstverlening verbeteren. Zo profiteren zowel de onderzoekers als de KB van de samenwerking.

Resultaten delen met andere onderzoekers

De resultaten (tools en datasets) komen in het KB Lab beschikbaar, ook voor andere onderzoekers. Zij kunnen deze gebruiken en eventueel uitbreiden. Tijdens het werken bij de KB delen de researchers-in-residence hun ervaringen via een blog.

Jaarlijkse call for proposals

Ieder jaar kun je een voorstel indienen waarmee je kans maakt om researcher-in-residence te worden bij de KB. Meer informatie over de call for proposals vind je via 'news' op de site van het KB Lab.

Researchers-in-residence vanaf 2014

Huidige researchers-in-residence (2022 /2023)

 • Vera Provatorova MSc (UvA) - Onderzoeksvraag: In hoeverre wordt het linken van entiteiten in Nederlandstalige archiefgegevens beïnvloed door ‘entiteitsoverschaduwing’, en hoe kunnen we systemen hiertegen robuust maken?
 • Dr. Jesper Verhoef (EUR) - Onderzoeksvraag: Hoe zit het Nederlandse online lhbti+-netwerk in elkaar en hoe is het in de loop van de tijd veranderd?
 • Dr. Ir. Willemijn Elkhuizen (TUD) - Onderzoeksvraag: Hoe kunnen digitale, multi-zintuiglijke representaties van cultureel erfgoed worden vastgelegd/gecreëerd? En hoe kunnen technologieën zoals AR en VR worden benut om te interacteren met deze digitale representaties?
 • Dr. Karin de Wild (UL) – Onderzoeksvraag: Hoe bouw je een collectie op, die een selectie van gecureerde websites en afgeleide dataset(s) omvat, waarmee de geschiedenis van musea op het web kan worden onderzocht?

Eerdere deelnemers aan het programma zijn:

 • Dr. Andreas van Cranenburgh (RUG) - Onderzoeksvraag: Hoe voorspelbaar is canoniciteit in teksten?
 • Simon Kemper MA (UL) - Onderzoeksvraag: Is het mogelijk entiteitenherkenning te verbeteren door historisch verwante talen aan elkaar te koppelen?
 • Dr. Giovanni Colavizza (UvA) (2020) - Onderzoeksvraag: Hoe beïnvloedt de kwaliteit van de optische tekenherkenning verdere analyses?
 • Dr. Seyran Khademi (TUD) (2020) - Onderzoeksvraag: Hoe onderzoeken we moderne en oude afbeeldingen tegelijkertijd?
 • Dr. Kaspar Beelen (UvA) (2019) - Onderzoeksvraag: Hoe veranderden genderstereotypen in de loop van de laatste twee eeuwen?
 • Dr. Annemieke Romein (UGent)  (2019) - Onderzoeksvraag: Hoe verbeteren we de OCR-kwaliteit van vroegmoderne juridische teksten en kunnen we automatisch metadata aan deze teksten toevoegen?
 • Antoine Peris MA (TUD) (2018) - Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we met de computer onderzoeken hoe het beeld van steden in lokale en landelijke kranten zich heeft ontwikkeld?
 • Dr. Cynthia Liem (TUD) (2018) - Onderzoeksvraag: Hoe kunnen we verwijzingen naar muziekstukken in de gedigitaliseerde kranten van Delpher traceren en deze vervolgens verbinden met de catalogus van Muziekweb van de Centrale Discotheek Rotterdam?
 • Thomas Smits MA (RU) (2017) - Onderzoeksvraag: Hoe kun je afbeeldingen uit gedigitaliseerde Nederlandse kranten sorteren op type beeld?
 • Melvin Wevers MA (UU) (2017) - Onderzoeksvraag: Hoe kun je met behulp van tekstanalyse de rol van de Verenigde Staten als referentiecultuur in 20e-eeuwse Nederlandse krantendebatten over consumptiegoederen bestuderen?
 • Dr. Frank Harbers (RUG) (2016) - Onderzoeksvraag: Hoe kun je de ontwikkeling van de journalistieke vorm, in het bijzonder genreclassificatie, onderzoeken door middel van geautomatiseerde inhoudsanalyse?
 • Puck Wildschut MPhil (RU) (2016) - Onderzoeksvraag: Hoe kun je de computer inzetten voor de studie van literatuur en leeswijzen?
 • Dr. Martijn Kleppe (EUR) (2015) - Onderzoeksvraag: Kunnen we technieken ontwikkelen om het hergebruik van foto’s in verschillende media en door de tijd heen te bestuderen?
 • Dr. Desmond Elliot (CWI) (2015)
 • Dr. Pim Huijnen (UU) (2015)
 • Dr. Samuël Kruizinga (UvA) (2014-2015)
 • Dr. Jiyin He (UvA) (2014)

Meer weten?

Wil je als researcher-in residence aan de slag maar heb je nog vragen? Lees dan onze Veelgestelde vragen

Contactpersoon

Michel de Gruijter
Adviseur AI & Digital Scholarship