Specilla circularia

De Specilla circularia is een tekst over telescopen. Schrijver is de Amsterdamse burgemeester Johannes Hudde. Het werk verscheen in 1656 en was toen heel vernieuwend. De gedrukte tekst was jarenlang spoorloos. Tot het boek opdook bij een veiling. Daar kon de KB het kopen.

Signatuur: KW GW A108988 [2]