International Standard Identifier for Libraries (ISIL)

In 2004 is de ISIL vastgesteld, een internationale standaard om organisaties te identificeren die actief zijn op het gebied van bibliografische informatie (bibliotheken en daaraan gerelateerde organisaties). ISIL (International Standard Identifier for Libraries) speelt bijvoorbeeld een rol bij het interbibliothecair leenverkeer en het gebruik van RFID (Radio Frequency Identification Technology) in bibliotheken. In principe is in ieder land de nationale bibliotheek de ISIL-beheerorganisatie.

In Nederland is de KB dan ook verantwoordelijk voor de organisatie en het beheer van de toekenning van ISIL-codes. De daadwerkelijke toekenning van de codes is voor bepaalde soorten instellingen gedelegeerd aan andere organisaties. Voor universiteits- en hogeschoolbibliotheken aan OCLC, en voor archiefinstellingen aan het Nationaal Archief. De KB kent ISIL-codes voor de openbare bibliotheken toe en beheert ze ook; dit gebeurt via G!DS.

ISIL-code KB

NL-0100030000

Contactpersoon: Adriaan Lemmen.