De syntax van NBN is:

 URN:NBN:NL[:]-
 (!let op het streepje).

De volgende prefixes worden gebruikt door instellingen om af te dwingen dat de door hen toegekende identifiers uniek zijn:

UI:10 Universiteit Utrecht
UI:11 Rijksuniversiteit Groningen
UI:12 Universiteit van Tilburg
UI:13 Data Archiving and Networked Services
UI:14 Amsterdam University Press
UI:15 Erasmus Universiteit Rotterdam
UI:16 International Institute for the study of Islam in the Modern World
UI:17 KNAW
UI:18 NWO / CWI
UI:19 Naturalis
UI:20 Nederlandse Onderzoek Databank
UI:21 Open Universiteit Nederland
UI:22 Radboud Universiteit Nijmegen
UI:23 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Mileu
UI:24 Technische Universiteit Delft
UI:25 Technische Universiteit Eindhoven
UI:26 Universiteit Leiden
UI:27 Universiteit Maastricht
UI:28 Universiteit Twente
UI:29 Universiteit van Amsterdam
UI:30 Universiteit voor Humanistiek (vervallen, zie UI:38)
UI:31 Vrije Universiteit Amsterdam
UI:32 Wageningen Universiteit & Research Centrum
UI:33 Nederlandse Defensie Akademie
UI:34 Koninklijk Instituut voor de Tropen
UI:37 Nijenrode
UI:38 Universiteit voor Humanistiek
UI:39 Dutch Institute for Fundamental Energy Research (DIFFER)
UI:40 Protestantse Theologische Universiteit
HS:10 Hogeschool van Amsterdam HS:11 Avans Hogeschool
HS:12 Christelijke Hogeschool Ede
HS:13 Driestar Educatief
HS:14 Juridische Hogeschool
HS:15 Gereformeerde Hogeschool
HS:16 HZ University of Applied Sciences
HS:17 Haagse Hogeschool
HS:18 Hanzehogeschool Groningen
HS:19 Hogeschool Edith Stein
HS:20 Hogeschool Inholland
HS:21 Hogeschool Leiden
HS:22 Hogeschool Rotterdam
HS:23 Hogeschool Utrecht
HS:24 Hogeschool Van Hall Larenstein
HS:25 Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
HS:26 Iselinge Hogeschool
HS:27 Fontys Hogescholen
HS:28 NHL Stenden Hogeschool
HS:29 Saxion
HS:30 Stenden Hogeschool (vervallen, zie HS:28)
HS:31 Windesheim
HS:32 Zuyd Hogeschool
HS:33 Katholieke Pabo Zwolle
HS:34 Nederlandse Defensie Academie
HS:35 Breda University of Applied Sciences
HS:36 Amsterdamse hogeschool van de kunsten
HS:37 Codarts Rotterdam
HS:38 Hotelschool The Hague
HS:39 HAS green academy
HS:40 AERES Hogeschool
HS:41 Artez University of Arts

IN:10 Beeld & Geluid
IN:20 Beeld & Geluid collectie
IN:30 Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum – NLR

URN:NBN:NL en URN:NBN:NL:KB zijn gereserveerd voor de Koninklijke Bibliotheek.

Long Term Preservation Depots

De volgende Long Term Preservation Depots zijn door de Registration Agency erkend: