Jeroen Vandommele

  • Conservator namiddeleeuwse handschriften
  • 0638942548

Opleiding

Recente publicaties

Boekpublicaties

J.J.M. Vandommele, Als in een spiegel. Vrede, kennis en gemeenschap op het Antwerpse Landjuweel van 1561 (Hilversum 2011).

Publicaties in academische tijdschriften

J.J.M. Vandommele, “Arranging ‘facts’ in ‘fiction’. Categorizing knowledge in Antwerp prints and plays (1550-1565)”. In: Renaissance Studies 32 (2018), pp. 59-84.

J.J.M. Vandommele & Ruud Ryckaert, “Het Antwerps landjuweel, anders bekeken”. In: J.J.M. Vandommele & Ruud Ryckaert (red.), Menich Constich Gheest. Het Antwerps landjuweel anders bekeken. Jaarboek De Fonteine LXI-LXII (2011-2012), Gent 2014, pp. 7-14.

J.J.M. Vandommele & Ruud Ryckaert (red.), Menich Constich Gheest. Het Antwerps landjuweel anders bekeken. Jaarboek De Fonteine LXI-LXII (2011-2012), Gent 2014.

J.J.M. Vandommele, ‘Voor aap gehouden. Peeter van der Borchts “singerie”-serie als parodie voor het menselijk bedrijf’. In: Boekenwereld 26 (2010), pp. 309-311.

Publicaties in bundels J.J.M. Vandommele, "Aan de jongere die zich toelegt op deze hoogstaande kunstvaardigheid. Het schrijfboek van drukker Willem Silvius" In: Jan Bos (e.a.) (red.), Een oud boeck is oud goud. Studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. Den Haag/Amsterdam, Koninklijke Bibliotheek/ De buitenkant, 2017, pp.273-286.

J.J.M. Vandommele & S. Vanden Broecke, “De Wetenschappelijke Revolutie”. In: R. Vermeir (red.), Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (Wommelgem 2012), pp. 142-156.

J.J.M. Vandommele & S. Vanden Broecke, “Het humanisme van de Renaissance”. In: R. Vermeir (red.), Een inleiding tot de geschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (Wommelgem 2012), pp. 96-110.

J.J.M. Vandommele & S.P.M. Bussels, ‘“Cooplieden die rechtveerdich handelen eenpaer”. Coornhert en de gouvernementele koopman in het zestiende-eeuwse Antwerpen.’ In: J. Gruppelaar & J. Pieters (red.), Réponse à un certain Hollandais D.V. Coornhert over de grenzen van zijn tijd (= Bijdragen Coornhert-congres Gent 18 en 19 juni 2011) (Hilversum 2014), pp. 143-166.

J.J.M. Vandommele, ‘Mirroring God, Reflecting Men. Shaping Identity Through Knowledge in the Antwerp Plays of 1561.’ In: B. Ramakers (ed.), Understanding Art in Antwerp (Leuven 2011), pp. 173-196.

J.J.M. Vandommele, ‘“Come all ye artless, take pleasure in Learning!” The role of education in allegorical plays performed at the Antwerp Landjuweel of 1561.’ In: M.G. Kemperink & H.W. Hoen (eds.), Vision in Text and Image (Leuven 2008), pp. 85-100.

J.J.M. Vandommele, ‘“Herewith the Poet doth reveal.” The Poetical Pageant of the Antwerp Landjuweel of 1561 as an innovative transmitter of the concept of harmony’. In: A. de Vries, (ed.), Cultural Mediators. Artists and writers at the crossroads of tradition, innovation and reception in the Low Countries and Italy, 1450-1650 (Leuven 2008), pp. 161-180.

Boekrecensies in wetenschappelijke tijdschriften

J.J.M. Vandommele, “Review of R. Buys, Sparks of Reason. Vernacular Rationalism in the Low Countries (1550-1670)”, In: Low Countries Historical Review 132 (2017).

J.J.M. Vandommele, “Lachen met de wereld. Een blik op het komisch toneel in de laatmiddeleeuwse Nederlanden. Een recensie van Ben Parsons en Bas Jongenelen (eds.), Comic Drama in the Low Countries”. In: Queeste 19 (2012), pp. 186-188.

J.J.M. Vandommele, “Review of E. Strietman & P. Happé (eds.), Urban Theatre in the Low Countries, 1400-1625” (Turnhout 2007). In: Millennium. Tijdschrift voor Middeleeuwse Studies 22 (2008), pp. 107-110.

Blogs van deze auteur