Contact

Expertises

 • na-middeleeuwse en moderne handschriften (vanaf ca. 1550)
 • alba amicorum
 • rederijkers
 • cultuurgeschiedenis
 • vroegmoderne literatuur
 • toneel
 • liedcultuur
 • prentkunst
 • egodocumenten (brieven, dagboeken, memoires)

Netwerk en samenwerking

Publicaties (selectie)

Monografie

 

Publicaties in academische tijdschriften

Publicaties in bundels 

 • Leerintveld, Ad & Vandommele, J. ‘Instruments of Community. Dutch Sonnets in Alba Amicorum, 1560-1660’. In: J.J.M. Vandommele & S.L Reinders (eds.),  A Renaissance for Alba Amicorum Research, thematic issue with 6 essays and an afterword by Werner Wilhelm Schnabel (Friedrich Alexander University, Erlangen) in Early Modern Low Countries, 6:1 (2022).
 • Vandommele, Jeroen. 'Aan de jongere die zich toelegt op deze hoogstaande kunstvaardigheid. Het schrijfboek van drukker Willem Silvius.' In: Jan Bos (e.a.) (eds.), Een oud boeck is oud goud. Studies over bijzondere werken bij het afscheid van Ad Leerintveld als conservator moderne handschriften van de Koninklijke Bibliotheek. De buitenkant, 2017, pp. 273-286.
 • Vandommele, Jeroen en Bussels, Stijn. 'Cooplieden die rechtveerdich handelen eenpaer”. Coornhert en de gouvernementele koopman in het zestiende-eeuwse Antwerpen.’ In: J. Gruppelaar & J. Pieters (eds.), Réponse à un certain Hollandais D.V. Coornhert over de grenzen van zijn tijd (= Bijdragen Coornhert-congres Gent 18 en 19 juni 2011). Verloren, 2014, pp. 143-166. 
 • Vandommele, Jeroen, ‘Mirroring God, Reflecting Men. Shaping Identity Through Knowledge in the Antwerp Plays of 1561.’  In: B. Ramakers (ed.), Understanding Art in Antwerp. Peeters, 2011, pp. 173-196.
 • Vandommele, Jeroen. ‘Variarum Scripturarum Exempla, Willem Silvius’ Writing-Book Discovered’. In: Quaerendo 51-4 (2021), 307-330.

 • Vandommele, Jeroen & Reinders, S.L. ‘Introduction: A Renaissance for Alba Amicorum Research’. In: J.J.M. Vandommele & S.L Reinders (eds.),  A Renaissance for Alba Amicorum Research, thematic issue with 6 essays and an afterword by Werner Wilhelm Schnabel (Friedrich Alexander University, Erlangen) in Early Modern Low Countries, 6:1 (2022).

Ben je van de media en heb je een vraag aan deze expert? Neem contact op met de persvoorlichter

Helen Johnson
Persvoorlichter
06 - 42 26 88 11