Geef je mening over het webarchief

Je hebt zojuist één of meer zoekacties gedaan in het webarchief van de KB. Wij zouden het zeer op prijs stellen als je hierover een korte vragenlijst wilt invullen.

Wat is de belangrijkste aanleiding voor uw bezoek aan het KB-webarchief?
In welke leeftijdscategorie valt u?
Zou u het webarchief ook buiten de KB willen kunnen raadplegen?