Vlaamse Erfgoedbibliotheken

De vzw Vlaamse Erfgoedbibliotheken (VEB) ondersteunt erfgoedbibliotheken in Vlaanderen en Brussel. Als partnerorganisatie is de VEB nauw betrokken bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (DBNL), die bij de KB is ondergebracht. Daarnaast wisselen VEB en KB data en expertise uit.