Programma Indisch Erfgoed Digitaal

Wat is het Programma Indisch Erfgoed Digitaal? En voor wie is het bedoeld?

Het programma Programma Indisch Erfgoed Digitaal is een samenwerking van de KB met het Indisch Herinneringscentrum (IHC) en het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB). Samen digitaliseren we Indisch Erfgoed. De KB zoekt Indische archieven en collecties om te digitaliseren. Het IHC en het NOB zorgen ervoor dat deze archieven en collecties online verbonden worden.

Achtergrond van het project

Het Programma Indisch Erfgoed Digitaal is gestart in 2022. Het doel is om kennis over Nederlands-Indië en de migratie vanuit dit gebied naar Nederland te vergroten. Dit doen we door archieven en collecties te digitaliseren en online vindbaar te maken. De focus ligt hierbij op de Indische-Molukse gemeenschap. Daarmee bedoelen we iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië en iedereen die van daaruit tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland is gekomen. We zoeken specifiek naar materiaal uit de periode 1930-1968. Tijdens deze periode vond de grootste migratie plaats van Nederlands-Indië naar Nederland. 

De KB, het NOB en het IHC werken samen om die bronnen te digitaliseren, te verbinden en te presenteren. Op een nog te maken website komen de kennis en verhalen samen. Daar vind je dan ook een educatief platform.

Op zoek naar Indisch erfgoed

Kinderverzorgster leest de kinderen voor aan boord van het m.s. Dempo. Fotograaf onbekend. Stichting Nedlloyd Kunstbezit, collectie Maritiem Museum Rotterdam.

De belangrijkste doelgroep voor het digitaliseringsdeel van het project zijn de instellingen, verenigingen en stichtingen met Indisch erfgoed. Zij kunnen financiering aanvragen om digitalisering mogelijk te maken. Ook is er ruimte om collecties van particulieren te digitaliseren. Conform de Metamorfoze-werkwijze begeleidt de KB het hele proces van aanmelding tot en met digitalisering. Voor meer informatie over de financiering kun je kijken op  de website van Metamorfoze.

Het eindproduct - de website met educatief platform - moet als startpunt dienen voor iedereen die op zoek is naar bronnen over deze geschiedenis. We richten ons op iedereen met banden met Nederlands-Indië, maar met name op de derde en vierde generatie voor wie veel vragen onbeantwoord zijn. Ook richten we ons op algemeen geïnteresseerden, scholieren, studenten en onderzoekers. 

Startpunt bij onderzoek 

Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van Nederland met Nederlands-Indië? Of komen jouw voorouders daar vandaan en wil je meer weten? Op onze toekomstige website zullen zo veel mogelijk archieven en collecties bij elkaar komen en beter doorzoekbaar zijn. 

Als je zoekt naar een bepaalde reis van het stoomschip waarop jouw voorouders naar Nederland zijn gekomen, dan kan je zoeken op de namen van jouw grootouders of op de naam van het stoomschip. Zoek je op naam, dan vind je alle archieven en collecties die verbonden zijn aan die naam. Persoonskaarten van het Rode Kruis en passagierslijsten bijvoorbeeld. Zoek je op de naam van het stoomschip, dan vind je bijvoorbeeld de scheepsjournalen uit de archieven van het stadsarchief Rotterdam. Maar ook alle foto’s die op dat schip gemaakt zijn van het Maritiem Museum Rotterdam. Zo komen deze collecties online bij elkaar. 

We streven er uiteindelijk naar om zoveel mogelijk archieven en collecties aan te bieden op de website. Voor de start van het programma waren al ruim een miljoen scans gedigitaliseerd door verschillende instellingen. Aan het eind van dit programma hopen we hier 3,5 miljoen scans aan toe te voegen. 

Samenwerking met verschillende erfgoedinstellingen en particulieren

Naast de samenwerking tussen de KB, het NOB en het IHC werken we nauw samen met verschillende erfgoedinstellingen en particulieren. Denk hierbij aan archieven, musea, verenigingen en stichtingen. Zij stellen hun gedigitaliseerd materiaal beschikbaar voor op onze website. 

Het Programma Indisch Erfgoed Digitaal wordt gefinancierd vanuit het Ministerie van VWS.

Meer weten?

Louise Rahardjo
Programmacoördinator Indisch Erfgoed Digitaal