Modelbrieven AVG

Wil je gebruik maken van 1 van de in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) genoemde rechten van betrokkenen? Dan kun je hiervoor een verzoek indienen. Je kunt verzoeken om inzage welke persoonsgegevens de KB van je verwerkt of een verzoek doen om rectificatie, beperking van de verwerking, wissing of overdraagbaarheid (dataportabiliteit) van (deze) persoonsgegevens. Daarnaast kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor de volgende modelbrieven (pdf) gebruiken:

Stuur je verzoek naar:

@email

of:

Koninklijke Bibliotheek
T.a.v. AVG-verzoeken
Antwoordnummer 93003
2509VB Den Haag