Inhoudsopgave

Binnen de KB is het ISSN Centrum Nederland gehuisvest. Bij ons kun je terecht om kosteloos een International Standard Serial Number (ISSN) aan te vragen. Met deze unieke code worden seriële publicaties, zoals kranten, tijdschriften en reeksen, beschikbaar gemaakt voor verkoop en zijn ze tevens goed vindbaar voor retailers en consumenten. De ISSN nummers worden verzameld in een internationale database, issn.org.

ISSN aanvragen

Je kunt een ISSN aanvragen voor alle seriële publicaties die in Nederland zijn uitgegeven en die voldoen aan de criteria. Seriële publicaties zijn uitgaven die periodiek verschijnen en opeenvolgende afleveringen of delen hebben, zoals een jaargang, volgnummer of jaar- of maanduitgave. Voorbeelden zijn tijdschriften, kranten en jaarboeken.

Een ISSN kan worden aangevraagd voor gedrukte en digitale publicaties. Bij een digitale publicatie kan een ISSN pas worden toegekend zodra de eerste aflevering beschikbaar is. Als een publicatie zowel gedrukt als digitaal verschijnt, dan krijgen de gedrukte versie en de digitale versie beide een eigen ISSN.

Nieuw ISSN bij titelwijziging

Bij vrijwel elke wijziging van de titel van een seriële publicatie moet volgens de internationale richtlijnen een nieuw ISSN toegekend worden. Zo’n wijziging kun je melden bij het ISSN Centrum Nederland via het ISSN-aanvraagformulier titelwijziging.

ISSN en ISBN

Soms krijgt een publicatie zowel een ISSN als een ISBN (identificatienummer voor boeken). Het ISBN geldt dan voor 1 specifieke aflevering, bijvoorbeeld 1 jaarboek uit een jaarboekenreeks. Het ISSN geldt voor de hele reeks. Meer informatie over ISBN kun je lezen op de website van Bureau ISBN.

De voordelen van een ISSN

Het ISSN helpt bij het internationaal zichtbaar maken van jouw krant, tijdschrift of reeks. Het ISSN is voor alle afleveringen binnen de reeks altijd hetzelfde, zolang de titel niet is veranderd. Het vergemakkelijkt daardoor het zoeken in digitale bestanden en het verwerken en uitwisselen van gegevens.

Aan een toegekend ISSN zijn op geen enkele wijze rechten te ontlenen. Het is uitsluitend bedoeld voor identificatie. ISSN’s vallen niet onder het auteursrecht.

Weergave en toepassing ISSN

Een ISSN bestaat uit 8 cijfers: 7 cijfers en een controlegetal. Als het controlegetal een 10 is, staat er een X in plaats van een 10. Een ISSN kan er bijvoorbeeld zo uitzien:

  • ISSN 1234-5679
  • ISSN 1384-279X

Je vermeldt het ISSN bij voorkeur in het colofon van elke aflevering van de publicatie. Als er geen colofon is, dan vermeld je het ISSN op de buitenzijde van de publicatie. Je kunt het ISSN ook in de vorm van een streepjescode (barcode) opnemen. 

Over het ISSN Centrum Nederland

Het ISSN Centrum Nederland is ondergebracht bij de Koninklijke Bibliotheek (KB). We ressorteren onder het ISSN International Centre in Parijs en hanteren de internationale richtlijnen.

Vragen?

Heb je vragen over ISSN of de aanvraagprocedure? Neem dan contact met ons op:

  • Telefoonnummer: 070 314 04 10 of 070 314 04 11
  • E-mailadres: @email