Aanmelden als Vriend van de KB

*
*
*
*
*
*
Het contributiebedrag bedraagt voor gewone leden tenminste € 30,- per jaar, voor bedrijven en instellingen minimaal €80,- per jaar. Velen steunen de vereniging met een extra bijdrage.