De Vereniging

De vereniging Vrienden van de KB ondersteunt de KB financieel bij het aankopen van bijzondere topstukken die niet in het normale aanschafbudget vallen. Zo blijft belangrijk cultureel erfgoed toegankelijk voor het Nederlandse publiek. We tonen onze waardering voor alle Vrienden door jaarlijks diverse exclusieve evenementen voor de Vereniging te organiseren.

De Vriendenvereniging heeft momenteel bijna 600 leden en bestaat al sinds 1938. Ben je benieuwd naar de ervaringen van andere vrienden van de KB? Lees dan onze interviews met een aantal vrienden.

De afgelopen jaren hebben we met steun van de Vriendenvereniging al allerlei bijzondere topstukken kunnen aanschaffen. Je kunt het overzicht met beschrijvingen van aankopen bekijken om een beeld te krijgen van wat we hebben kunnen toevoegen aan onze collecties.

Wil je ook Vriend van de KB worden? Lees hoe schenken aan de KB werkt en welke voordelen je als Vriend van de KB hebt.

Het bestuur

Het bestuur van de Vriendenvereniging telt 5 leden:

 • Dhr. prof. dr. P.G. Hoftijzer (voorzitter)
 • Dhr. G.L. Schaafsma (penningmeester)
 • Mw. L.N. Kanis (secretaris)
 • Dhr. drs. E. van Welie
 • Mw. K. Polder
   

Jaarverslag, jaarrekening, beleidsplan

In ons beleidsplan vind je informatie over ons beleid en strategie.

In onze jaarverslagen staat informatie over onze aanwinsten en activiteiten per jaar. Ook doen we hier verslag over de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering.

Op onze jaarrekeningen vind je informatie over schenkingen aan en kosten van de Vriendenvereniging per jaar.

Rekeningnummer en fiscaalnummer

Bankrekeningnummer: NL19INGB0000338208 t.n.v. Vereniging Vrienden van de Koninklijke Bibliotheek te Den Haag.
Fiscaalnummer: 811 356 942

Contact

Je kunt de Vereniging op de volgende manieren bereiken:

 • E-mailadres: @email 
 • Postadres:
  Vereniging Vrienden van de KB
  Postbus 90407
  2509 LK Den Haag
 • Telefoon: 070 - 31 40 911