Vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties vinden

Steeds meer mensen hebben toegang nodig tot wetenschappelijke publicaties. Wie geen lid is van een universiteitsbibliotheek moet vaak veel betalen voor een online artikel. De KB helpt u bij het zoeken naar vrij toegankelijke, oftewel open access, versies (wat is Open Access?).

8 tips

Databases, browser extensies en lidmaatschap.

Relevante open zoeksystemen en databases:

  • Google Scholar - met steeds meer URL's naar de vrij toegankelijke publicaties
  • CORE - meer dan 134 miljoen open access artikelen
  • NARCIS - output van Nederlandse universiteiten en andere Nederlandse onderzoeksinstituten, waarvan een groot deel vrij toegankelijk
  • HBO Kennisbank - output van de hogescholen in Nederland, vrij toegankelijk
  • DOAJ - de database voor alle peer reviewed open access tijdschriften

Open access publicaties zoeken in wetenschappelijke domeinen