Vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties vinden

Steeds meer mensen hebben toegang nodig tot wetenschappelijke publicaties. Wie geen lid is van een universiteitsbibliotheek moet vaak veel betalen voor een artikel. De KB helpt je bij het zoeken naar vrij toegankelijke (open access) of goedkopere versie.

Algemene open zoeksystemen en databases:

  • Google Scholar - met steeds meer URL's naar de vrij toegankelijke publicaties
  • CORE - meer dan 134 miljoen open access artikelen
  • NARCIS - output van Nederlandse universiteiten en andere Nederlandse onderzoeksinstituten, waarvan een groot deel vrij toegankelijk
  • HBO Kennisbank - output van de hogescholen in Nederland, vrij toegankelijk
  • Get the Research - een zoekomgeving speciaal voor mensen die geen wetenschapper/onderzoeker zijn. Met een open access filter.

Open access publicaties zoeken in wetenschappelijke domeinen

Meer weten?

  • Website over Open Access in Nederland