Gezondheid, medisch

Vrij toegankelijke databases en zoeksystemen om vrij toegankelijke wetenschappelijke publicaties vinden

PubMedCentral en PubMed Europe

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/
https://europepmc.org/
Vrij toegankelijke artikelen in het domein van de medische wetenschappen en gezondheidszorg.
PubMed Europe bevat onderzoek dat door Europese instellingen is gefinancierd. Voor een efficiënt gebruik van PubMedCentral is enige kennis over hoe je kunt zoeken heel handig. Verschillende universiteitsbibliotheken hebben hier een handleiding voor gemaakt. Bijvoorbeeld de handleiding van de handleiding van de Universiteitsbibliotheek Utrecht.

Algemeen

  • Google Scholar - internationaal, steeds meer open access
  • BASE - publicaties van universiteiten wereldwijd, groot deel open access
  • NARCIS - publicaties van Nederlandse universiteiten, groot deel open access
  • OSF Preprints - internationaal, volledig open access, preprints zijn nog niet officieel gepubliceerde artikelen
  • ScienceOpen - internationaal, veel Engelstalig, groot deel open access

Contact

Voor vragen over deze pagina kunt u contact opnemen met de Open Science Officer van de KB Astrid van Wesenbeeck.