Inhoudsblokken

Vandaag overhandigde Eppo van Nispen tot Sevenaer, voorzitter van de werkgroep Cultuur en Media van de Nederlandse AI Coalitie, het position paper De Kunst van AI voor iedereen. De verbindende kracht van cultuur en media aan Barbera Wolfensberger, directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. In dit paper schetsen diverse instellingen, waaronder de KB, de potentie van AI-toepassingen voor de cultuur- en mediasector.

AI in de cultuursector

Artificial Intelligence (AI) biedt uiteenlopende mogelijkheden voor de cultuursector, waarin erfgoed, media en (podium)kunsten sterk zijn vertegenwoordigd.
‘Momenteel wordt AI sporadisch ingezet voor bijvoorbeeld de detectie van nepnieuws, het automatisch annoteren van erfgoedcollecties of het componeren van muziek. Voor een structurele en efficiënte toepassing is meer vraaggedreven AI-onderzoek nodig’, bepleit de werkgroep in het position paper. Daarbij noemt de werkgroep de aansluiting bij de ontwikkelingen van AI cruciaal voor de toekomst van de cultuursector.

De kunst van AI voor iedereen

Het doel van deze werkgroep van de AI Coalitie is om innovatie op het gebied van AI voor de cultuur- en mediasector in Nederland te bevorderen. Ze willen daartoe meer onderzoek doen naar vragen als: hoe wordt AI voor iedereen toegankelijk? Welke kansen en transformaties zijn er en naar welke veranderingen moet kritisch worden gekeken? Het paper gaat enerzijds in op hoe AI van invloed is op cultuur en media stuurt (‘AI for culture’) en anderzijds hoe deze sector kan bijdragen aan de toepassing van AI (‘culture for AI’).