Inhoudsblokken

De Leescoalitie en gameontwikkelaar Ubisoft zetten samen een nieuwe stap in het offensief tegen ontlezing onder jongeren: de pilot Readification. Dit is een nieuwe vorm van leesbevordering waarbij populaire games en de bijbehorende fictieve werelden de basis vormen voor nieuwe verhalen.

Leesplezier aanwakkeren

De Leescoalitie, waarin de KB partner is, en Ubisoft, een grote uitgever van games, delen de ambitie dat iedere schoolverlater (po, vo en mbo) over goede leesvaardigheden beschikt om mee te kunnen doen in de maatschappij. Het idee achter de pilot is om leesplezier bij jongeren aan te wakkeren door ze te bereiken op een plek waar ze al graag zijn en waarbij het lezen van verhalen heel goed past: de fictieve wereld van games.

Verhalen van Giphart en Woodrow

Ronald Giphart en Margje Woodrow hebben op verzoek speciale Verborgen Verhalen geschreven, die zich afspelen in de wereld van de populaire game Assassin’s Creed Valhalla. Met extra visuals, videobeelden en geluidseffecten krijgen lezers een unieke ervaring aangeboden in een al bestaande gameomgeving.

De Verborgen Verhalen worden gepubliceerd in de gratis Ubisoft Special-app voor Android en iOS, die meer dan 100.000 actieve gebruikers heeft. Het Verborgen Verhaal Het grootse feest voor Bent van Ronald Giphart is vanaf dinsdag 11 mei te lezen in de app te lezen. Alf van Margje Woodrow wordt op 18 mei gepubliceerd.

Leestips in de online Bibliotheek

In de app lezen gamers over nieuwe games, bijbehorende verhaallijnen en hun hoofdpersonages. Ze krijgen ook meer uitleg over historische termen en gebeurtenissen uit het verhaal. De app linkt daarnaast naar een leestippagina op Hebban.nl met e-books uit de online Bibliotheek, die passen bij de verhalen van Giphart en Woodrow. De online Bibliotheek is onderdeel van de KB.

Onderzoek naar effecten

Stichting Lezen en de KB laten samen onderzoek uitvoeren naar het effect van de pilot op zowel het lezen zelf als het imago van lezen. Afhankelijk van de uitkomsten wordt bekeken of in de toekomst gamers ook kunnen worden beloond na het lezen van verhalen.