Inhoudsblokken

Vandaag bracht minister Robbert Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een bezoek aan de KB. De minister kreeg een toelichting op de fysieke en digitale collectie van de KB. Ook kreeg hij een rondleiding in de magazijnen van de bijzondere collectie en een presentatie over een aantal topstukken, waaronder het Visboeck van Adriaen Coenen (1579). Onderwerp van gesprek was onder meer het bij elkaar brengen van burgers en de wetenschap.  

Het was de eerste keer sinds zijn benoeming in januari 2022 dat de minister de KB officieel bezocht. Dijkgraaf pleitte er afgelopen voorjaar voor de kloof tussen de wetenschap en de samenleving te willen verkleinen. Een missie die perfect aansluit op de beleidsdoelen die de KB afgelopen januari presenteerde voor de aankomende 4 jaar. 1 van de 3 belangrijkste strategische doelstellingen van de KB voor de periode 2023-2026 luidt namelijk: het versterken van de verbinding tussen onderzoek en samenleving.  

Getoonde topstukken

Na de rondleiding kreeg de minister een uitleg over enkele bijzondere projecten en collectiestukken van de KB. Waaronder Der naturen bloeme van Jacob van Maerlant (ca. 1340-1350) en het Visboeck van Adriaen Coenen. Voor wie zelf in deze bijzondere KB-collectiestukken wil bladeren: Der naturen bloeme en Visboeck staan online.