Inhoudsblokken

De KB heeft een nieuw beleidsplan. Ook de komende 4 jaar willen we als nationale bibliotheek mensen en woorden verbinden. Zo willen we bijdragen aan een slimmer, vaardiger en creatiever Nederland, nu en in de toekomst.

Wat staat er in het beleidsplan? 

Het nieuwe beleidsplan van de KB is gemaakt voor 2023 tot en met 2026. We beschrijven erin hoe we de komende jaren woorden en mensen verbinden. Door mensen daartoe in staat te stellen, draagt de KB elke dag weer bij aan een slim, vaardig en creatief Nederland.

Doelen 

In het beleidsplan staan onze strategische doelen (wat willen we bereiken en hoe?): 

  1. Lezen en digitale geletterdheid: meer mensen de kans geven om te lezen en mee te doen in de informatiesamenleving.  
  2. Onderzoeken en ontdekken: versterken van de verbinding tussen onderzoek en samenleving.  
  3. Duurzame toegang: zorgen voor de verzameling in onze nationale bibliotheek. 

We kunnen deze doelen alleen bereiken als we veel werk verzetten op de volgende terreinen:   

  • Informatie en technologie: we zetten informatietechnologie in om onze doelen te bereiken.  

  • Organisatie en ontwikkeling: we ontwikkelen onszelf en onze organisatie opgavegericht in samenwerking.  

Denk mee over ons beleidsplan 

We nodigen iedereen uit om te lezen wat we willen bereiken. Dit beleidsplan is een uitnodiging om mee te denken en samen te werken. We slagen alleen als we met onze netwerken en gebruikers samen optrekken. Want alleen lijkt misschien sneller, maar samen komen we verder.

Download hier het KB beleidsplan 2023-2026: Woorden verbinden mensen.