Nederland

De collectie Nederland in het kort

  • Inhoud: publicaties die te maken hebben met Nederland.
  • Omvang: circa 7 miljoen objecten (boeken, kranten, tijdschriften), waaronder een groeiend aantal digitale en gedigitaliseerde publicaties.
  • Toegang: vindbaar via de KB-catalogus. Ter inzage in de leeszaal, worden niet uitgeleend.
  • Meer informatie: Arno Kuipers en Gert-Jan van Velzen.

Over de collectie Nederland

In de collectie Nederland is vind je alle publicaties die in Nederland zijn uitgegeven. Ook vind je in deze collectie alle publicaties over de Nederlandse taal, cultuur en geschiedenis uit het buitenland. De collectie gaat over het hele Koninkrijk der Nederlanden, inclusief het Caribisch deel. We willen deze collectie zo compleet mogelijk maken. Publicaties uit het verleden, ook uit en over voormalige koloniën als Nederlands-Indië en Suriname, sporen we op en voegen we toe. 

De collectie Nederland is heel breed: van middeleeuwse handschriften tot hedendaagse uitgaven, van digitale bestanden tot fysieke objecten. De collectie Nederland is een erfgoedcollectie: alles uit deze collectie wordt duurzaam bewaard en toegankelijk gemaakt.

Geschiedenis van de collectie

De kern van de collectie Nederland is het Depot van Nederlandse Publicaties. Dit depot begon in 1974. Nederlandse uitgevers sturen sinds dat jaar hun publicaties naar de KB. Het depot bevat dus alle publicaties die in Nederland zijn uitgegeven. In de KB zijn bijna alle Nederlandse publicaties vanaf 1974 te vinden. Uit de periode daarvoor heeft de KB wel een groot deel van de in Nederland gepubliceerde boeken, maar niet alles. Via aankopen en schenkingen proberen wij de collectie zo compleet mogelijk te maken.

Toen de KB in 1982 officieel de nationale bibliotheek van Nederland werd, werd de collectie Nederland de kerncollectie van de KB. Sinds de jaren 90 vind je in de collectie ook digitale publicaties.

Toegankelijkheid van de collectie Nederland

Je kunt publicaties uit de collectie Nederland inzien in de leeszaal. Ze worden niet uitgeleend.