Nederlands Boek in Vertaling (NBIV)

Inhoudsopgave

De collectie Nederlands Boek in Vertaling (NBIV) in het kort

Over de collectie Nederlands Boek in Vertaling (NBIV)

De collectie NBIV bevat boeken die oorspronkelijk zijn geschreven in het Nederlands en zijn vertaald naar een andere taal. De collectie NBIV is een deelcollectie van de ‘Nederlandcollectie’ van de KB: ‘Alles van en over Nederland’. We speuren actief naar vertalingen, in samenwerking met het Nederlands Letterenfonds. De nadruk ligt op taal, literatuur, cultuur en geschiedenis. De collectie bevat met name veel uitgaven vanaf de jaren 60, maar ook oudere vertalingen zijn opgenomen.

Een van de oudste vertalingen in de KB is Bezauberte Welt (1693), een vertaling van De betoverde weereld van Balthasar Bekker uit 1691. Vanaf de Eerste Wereldoorlog neemt het aantal vertalingen uit het Nederlands sterk toe. Na de Tweede Wereldoorlog stagneert het aantal vertalingen enige tijd, maar vanaf 1980 werd er weer veel vertaald. Een grote impuls voor de vertalingen uit het Nederlands werd in 1993 gegeven, toen Nederland gastland was op de Buchmesse in Frankfurt. Sindsdien verschijnen per jaar ongeveer 500 vertalingen uit het Nederlands.

Geschiedenis van de collectie Nederlands Boek in Vertaling (NBIV)

Sinds 1968 speurt de KB actief naar vertalingen uit het Nederlands. Toen werd de KB samen met de Stichting voor Vertalingen verantwoordelijk voor de 'Bibliografie van het Nederlands Boek in Vertaling'. Deze bibliografie verscheen tussen 1964 en 2005 jaarlijks in het Vlaams-Nederlandse tijdschrift Ons Erfdeel en 5-jaarlijks werden cumulatieve boekdelen uitgegeven. In 2005 staakte de KB het werk aan de bibliografie, maar die taken werden overgenomen door de Stichting voor Vertalingen, nu Nederlands Letterenfonds. Het fonds beheert daarvoor de vertalingendatabase.

Het Nederlands Letterenfonds subsidieert vertalingen van Nederlandstalig werk en zorgt ervoor dat van deze uitgaven een exemplaar in de KB terechtkomt. Daarnaast spant de KB zich actief in om niet-gesubsidieerde en oudere vertalingen te vinden.

Herkomst van de collectie Nederlands Boek in Vertaling (NBIV)

De herkomst van de collectie is niet precies bekend. Het heeft waarschijnlijk te maken met de oorspronkelijke functie van de nationale bibliotheek als bibliotheek van volksvertegenwoordigers vanaf 1798. Wel is zeker dat de verzameling zich al sinds de 19e eeuw in de KB bevindt.

Toegankelijkheid van de collectie Nederlands Boek in Vertaling (NBIV)

De boeken uit de Collectie Nederlands Boek in Vertaling zijn te vinden via de KB-catalogus. Ze worden niet uitgeleend, maar zijn ter inzage in de leeszaal. Oude en zeldzame vertalingen moeten worden ingezien in de leeszaal Bijzondere Collecties.

Literatuur over de collectie Nederlands Boek in Vertaling (NBIV)