In de catalogus van de KB vind je alle boeken, kranten en tijdschriften die de KB in de collectie heeft. Om aan te geven waar deze werken over gaan, gebruiken we trefwoorden. Hiervoor hebben we in het verleden verschillende systemen gebruikt. Als je een overzicht zoekt van een bepaald onderwerp door de jaren heen, is het handig die systemen te gebruiken. Dat kan via de KB-catalogus.

De systemen heten:

 • KB-code
 • Depottrefwoorden (of: Brinkmantrefwoorden)
 • GOO-trefwoorden (Gemeenschappelijke Onderwerps Ontsluiting)

Gebruik het uitklapmenu in de catalogus om in de verschillende systemen te zoeken.

De KB-code

Wat is de KB-code?

De KB-code:

 • verbindt trefwoorden aan bredere zoektermen. Zo kun je makkelijk verder zoeken naar boeken die interessant zijn voor jou.
 • is gebaseerd op de oude papieren systematische catalogus van de KB.
 • gebruikten we van 1921 tot 1992. Voor de handschriftencollectie voegen we de KB-code nog steeds toe.
 • is vooral belangrijk als je een werk wilt vinden van vóór 1974. Of voor publicaties buiten de Depotcollectie. In de Depotcollectie bewaren we alle werken die in Nederland zijn uitgegeven.

Hoe zoek je met de KB-code?

 • Ga naar de catalogus. Klik ‘Code KB’ aan.
 • Vul in de zoekbalk het onderwerp in waarop je wilt zoeken. Klik op ‘Zoeken’.
 • Er verschijnt een lijst met treffers. Klik op een titel.
 • Kijk bij ‘Code KB’ om te zien bij welke bredere zoektermen het onderwerp hoort. Klik op die termen als je werken zoekt die samenhangen met jouw onderwerp.

 

Meer informatie over de KB-code

De Depot- of Brinkmantrefwoorden

Wat zijn de Depottrefwoorden?

De Depottrefwoorden:

 • vormen een lijst met alle werken die in een land verschenen zijn.
 • gebruiken we sinds 1974, het begin van het Nationaal Depot van Publicaties in de KB. Hierin verzamelen we alle werken die in Nederland zijn uitgegeven.
 • noemen we ook wel Brinkmantrefwoorden. Carel Brinkman was de grondlegger van de moderne nationale bibliografie.

Hoe zoek je met Depottrefwoorden?

 • Ga naar de catalogus. Klik ‘Trefwoord Depot’ aan.
 • Vul in de zoekbalk het onderwerp in waarop je wilt zoeken. Klik op zoeken.
 • Er verschijnt een lijst met treffers. Klik op een titel.
 • Klik bij ‘Trefwoord Depot’ het trefwoord aan.

Je ziet nu een lijst met bredere en/of verwante trefwoorden. Klik op die woorden als je meer werken zoekt die samenhangen met jouw onderwerp.

Meer informatie over de Depottrefwoorden

GOO-trefwoorden

Wat zijn GOO-trefwoorden?

GOO staat voor Gemeenschappelijke Onderwerps Ontsluiting. GOO-trefwoorden:

 • gebruikten we van de jaren 80 tot 2012.
 • combineerden we met de ‘Nederlandse Basisclassificatie’ (NBC). De NBC bevat veel bredere trefwoorden. Die van de GOO zijn verfijnder. De GOO-trefwoorden zijn een onderverdeling van de Basisclassificatie.
 • worden niet meer gebruikt door de KB, wel door andere bibliotheken. De KB-catalogus is gekoppeld aan de landelijke Nederlandse Centrale Catalogus. Daarom vind je GOO-trefwoorden ook nog in de KB-catalogus bij werken na 2012.

Hoe zoek je met GOO-trefwoorden?

 • Ga naar de catalogus. Klik ‘Trefwoord (GOO)’ aan.
 • Vul in de zoekbalk het onderwerp in waarop je wilt zoeken. Klik op zoeken.
 • Er verschijnt een lijst met treffers. Klik op een titel.
 • Klik bij ‘Trefwoord GOO’ het trefwoord aan.
 • Je ziet nu een lijst met bredere en/of verwante trefwoorden. Klik op die woorden als je meer werken zoekt die samenhangen met jouw onderwerp.

Meer informatie over GOO-trefwoorden