Onze organisatie

Onze afdelingen

Bestuurs- & Organisatiezaken
Anouk Janssen

Collectiebehoud
Foekje Boersma

Collectiedata
Dennis Mark

Collecties
Jasper Faase & Maarten Heerlien

Corporate Communicatie
Lennart de Jong

Digitale Duurzame Toegang 
Jeffrey van de Hoeven


Digitalisering 
Nasim Hamidian

Financiën 
Frank Schrijvershof

Gebouw, Facilitymanagement & Inkoop 
Belinda Slaa-Verboom

HR 
Eric van Driel

Informatiebeleid
Stephanie Gertenaar

Informatietechnologie 
Kees de Waard


IT-servicemanagement 
Benjamin van de Water

Marketing & Educatie 
Maaike Napolitano

Onderzoek 
Rosemarie van der Veen-Oei

Openbaar bibliotheek-netwerkstaf
Vacature

Programma’s & Projecten 
Cynthia Henskens

Publieksdiensten 
Mariëtte Roelvink

Portefeuilles & directieteam

Lezen & digitale geletterdheid
Ronald Huizer

Duurzame toegang
Geertrui Verbraak

Onderzoeken & ontdekken
Martijn Kleppe (Plaatsvervangend algemeen directeur)

Bedrijfsvoering
Eva de Jong

Informatie & technologie
Niek Schroten

Directie

Algemeen directeur
Lily Knibbeler

  • Groepsfoto van het directieteam. Van links naar rechts: Geertrui Verbraak, Martijn Kleppe, Lily Knibbeler (algemeen directeur), Ronald Huizer, Niek Schroten en Eva de Jong. 

Algemeen Bestuurscollege

De KB is een zelfstandig besturingsorgaan (ZBO). Een ZBO is een organisatie die overheidstaken vervult maar geen onderdeel is van een ministerie. 

De dagelijkse leiding van de KB ligt bij de algemeen directeur, die verantwoording verschuldigd is aan het Algemeen Bestuurscollege (ABC). De taken en bevoegdheden van het ABC zijn vastgelegd in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) en het Bestuursreglement van de KB. Het ABC houdt zich onder andere bezig met de begroting, het jaarverslag, het organisatiebeleid, subsidieprogramma’s en ontwikkelingen in de diverse netwerken waarin de KB actief is.

Het ABC bestaat uit maximaal 5 leden die de minister van OCW benoemt. Het ABC van de KB bestaat uit: 

  • mr. T.H.J. (Tjibbe) Joustra (voorzitter)
  • W. (Wim) van der Stelt
  • prof. dr. (Beatrice) B.A. de Graaf
  • drs. A.S. (Annette) Roeters
  • dr. K. (Karin) Amatmoekrim

Bestuurssecretaris: dr. mr. A.N.P. (Anouk) Janssen

Onze specialisten

Elke dag gaan ongeveer 500 collega's aan de slag om Nederland een beetje slimmer, vaardiger en creatiever te maken. Benieuwd naar onze experts en hun vaak unieke expertises? Ontdek de experts van de KB