Haal meer uit het OB-netwerkportfolio

De KB werkt met openbare bibliotheken (OB’s) en provinciale ondersteuningsinstellingen (POI’s) samen in zogenoemde Haal meer uit-projecten. Met deze projecten werken we aan onze gezamenlijke klantdoelen, zoals het aanmoedigen van lezen en een leven lang leren. Ook willen we op deze manier een lerend OB-netwerk helpen ontwikkelen en zorgen voor meer samenwerking tussen bibliotheken en ondersteuningsinstellingen. Hoe we dit doen, lees je op deze pagina.

Wat doet de KB bij ‘Haal meer uit’?

We zijn bij de KB verantwoordelijk voor de landelijke digitale netwerkinfrastructuur (LDI) voor openbare bibliotheken. Hierin zitten netwerkdiensten zoals de Nationale Bibliotheekcatalogus en het Datawarehouse. Die verzameling netwerkdiensten noemen we het OB-netwerkportfolio. Met de zogenoemde 'Haal meer uit'-projecten willen we zorgen dat deze netwerkdiensten zo goed mogelijk werken.

Voorbeelden van ‘Haal meer uit’-projecten

Er zijn verschillende 'Haal meer uit'-projecten gestart. Hieronder lichten we er een aantal uit.

Haal meer uit de WaaS

In dit project werkt de KB samen met openbare bibliotheken aan het gebruikersvriendelijk maken en houden van bibliotheekwebsites die draaien op de landelijke netwerkdienst Website-as-a-Service (WaaS). We ontwikkelen en beheren voor dit project standaard webpagina’s die elke bibliotheek kan toepassen op de eigen website. Ook zorgen we voor een gebruiksvriendelijke doorverwijzing over en weer tussen lokale bibliotheekwebsites en het digitale aanbod van de online Bibliotheek en de Jeugdbibliotheek.

Haal meer uit Adobe Analytics

Adobe Analytics is het webstatistiekprogramma van de WaaS (zie hierboven). In dit project meten we het gedrag van bezoekers op onze websites, zodat we onze websites beter kunnen maken voor onze klanten. Zo zorgen we dat het bibliotheekaanbod goed zichtbaar blijft en online kan worden bekeken, gereserveerd of afgenomen.

Haal meer uit Data

Met collega’s uit het openbare bibliotheekveld werken we aan een aanpak voor meer data-geïnformeerd en impactgedreven werken in de hele sector. We delen kennis en praktijkervaringen en werken met de beschikbare data uit het landelijke Datawarehouse en de onderzoeksinstrumenten. Lees meer over Haal meer uit op de website van van Bnetwerk.

Haal meer uit de digitale Bibliotheek

Samen met klantenservicemedewerkers, marketeers en andere specialisten van openbare bibliotheken werken we aan het vergroten van hun kennis over de digitale bibliotheekdiensten. Zo kunnen zij die beter onder de aandacht brengen bij bezoekers aan de lokale bibliotheek. Daarnaast organiseren we de samenwerking tussen de klantenservice bij de KB en die bij lokale bibliotheken voor een betere afhandeling van klantvragen over de online Bibliotheek. En we bedenken slimme manieren voor het lokaal promoten van het aanbod in de digitale Bibliotheek.

Haal meer uit de Nationale Bibliotheekcatalogus

Met catalogus- en collectiespecialisten van openbare bibliotheken hebben we gewerkt aan verbeteradviezen voor het gebruiksvriendelijk maken en houden van webpagina’s die toegang geven tot de collectie in de Nationale Bibliotheekcatalogus. Deze bevat de totale collectie van alle openbare bibliotheken in Nederland, de online Bibliotheek, de KB en de Centrale Discotheek Rotterdam. Dit project rondden we in 2019 af.

Voor wie is ‘Haal meer uit’ bedoeld?

Het ‘Haal meer uit’-programma richt zich op alle bibliotheken en provinciale ondersteuningsinstellingen in het landelijke OB-netwerk. Maar het is ook bedoeld voor onze eindgebruikers, omdat we onze dienstverlening ermee verbeteren. Het gaat om de gebruikers van zowel de fysieke als de digitale openbare bibliotheek.

“Tijd investeren in het project levert dubbel en dwars voordeel op.”

Deelnemer van project ‘Haal meer uit de Website as a Service’

De impact van ‘Haal meer uit’-projecten

Met de ‘Haal meer uit’-projecten willen we ervoor zorgen dat we onze klanten zo goed mogelijk kunnen helpen. Daarbij staan onze klantdoelen centraal, zoals het stimuleren van lezen en van een leven lang leren.

Daarnaast versterkt de samenwerking binnen de ‘Haal meer uit’-projecten ook het OB-netwerk zelf:

  • We vergroten onze product- en systeemkennis van de digitale netwerkinfrastructuur, de onderzoeksplatformen en de digitale bibliotheek binnen het OB-netwerk. Zo kunnen we de netwerkdiensten met al hun functionaliteiten steeds effectiever en efficiënter inzetten voor onze klanten.
  • We krijgen hierdoor de mogelijkheid om praktijkervaringen met elkaar te delen.
  • We krijgen nieuwe inzichten in succesfactoren bij de samenwerking binnen het OB-netwerk.

Tegelijkertijd ontstaat er meer ‘return on investment’ op de netwerkdiensten in het OB-netwerkportfolio. Daarnaast zorgen we ervoor dat de budgetten voor doorontwikkeling (verbetering) goed worden besteed.

Onze samenwerkingspartners

De ‘Haal meer uit'-projecten worden uitgevoerd door het OB-netwerk. In dit netwerken zitten 142 openbare bibliotheken, 9 provinciale ondersteuningsinstellingen en de KB. Al deze instellingen zijn bij elkaar gebracht toen de Wet stelsel openbare bibliotheken (Wsob) in werking trad in januari 2015.
 

“Interessant om met collega’s te overleggen en ervaringen uit te wisselen

Deelnemer van project ‘Haal meer uit Adobe Analytics’

Meer informatie

Naomi Deegenaars
Programmamanager ‘Haal meer uit het OB-netwerkportfolio'