Bibliotheek en basisvaardigheden

Openbare bibliotheken organiseren cursussen, bijeenkomsten, spreekuren en workshops om mensen te helpen met hun basisvaardigheden. Hierbij kun je denken aan het omgaan met een computer, of informatie vinden op websites van de overheid. De KB helpt de bibliotheken hierbij. We zorgen dat zij deze activiteiten gemakkelijk voor burgers kunnen organiseren. Zo zorgen we er samen voor dat iedereen in Nederland de kans krijgt mee te komen in de (gedigitaliseerde) samenleving.

  • Twee deelnemers in het digiTaalhuis.

Wat doen de bibliotheken in dit project?

Veel bibliotheken organiseren bijvoorbeeld de cursus Klik & Tik. In deze cursus leer je onder andere hoe je met een computer omgaat, een e-mail stuurt en informatie zoekt op het internet. Ook kun je in veel bibliotheken een Taalhuis bezoeken waar je kunt oefenen met de Nederlandse taal. En in een flink aantal bibliotheken kun je zelfs leren hoe je een goed cv schrijft. Dat lijkt allemaal misschien vanzelfsprekend, maar er zijn heel veel mensen in Nederland die dit moeilijk vinden. De bibliotheek helpt hen daarbij.
 

Wat is de rol van de KB hierin?

De KB zorgt er met dit project op landelijk niveau voor dat de bibliotheken eenvoudiger dit soort activiteiten voor burgers kunnen organiseren. De KB regelt bijvoorbeeld dat bibliotheken gemakkelijk kunnen kiezen uit een cursusoverzicht. Ook zorgt de KB voor de landelijke communicatie, zodat mensen weten voor welke activiteiten ze naar de bibliotheek kunnen gaan. En dat is dus niet alleen voor boeken: er is veel meer te doen!

Voor wie is het project bedoeld?

Dit project is bedoeld voor mensen die omgaan met de computer moeilijk vinden of die informatie van de overheid niet goed begrijpen. Maar ook mensen die gewoon een vraag hebben kunnen terecht, want de huidige samenleving is zo ingewikkeld dat je af en toe even iemand om advies wilt vragen. 

  • Twee deelnemers in het digiTaalhuis.

Waar draagt het project aan bij?

Met dit project helpen we mensen die moeite hebben met alle technologische ontwikkelingen in de samenleving, of moeite hebben met de (online) communicatie van de overheid. Bijvoorbeeld omdat ze niet zo goed kunnen lezen en schrijven. Dat zijn er best veel: namelijk 4 miljoen mensen. Zo zorgen we ervoor dat iedereen in Nederland de kans krijgt mee te komen in de (gedigitaliseerde) samenleving.

Met wie werkt de KB nog meer samen?

Behalve met de bibliotheken werken we in dit project ook samen met de provinciale ondersteuningsinstellingen. Dit zijn organisaties in de provincie die de bibliotheken adviseren. Daarnaast werken we samen met allerlei andere organisaties. Denk bijvoorbeeld aan organisaties die de cursussen ontwikkelen of organisaties die mensen verder helpen die zijn vastgelopen in de maatschappij, zoals welzijnsinstellingen.