Een nieuw boekenmagazijn voor de KB

Waar bewaart de KB alle boeken? En hoe bewaar je die op een goede manier? De nationale bibliotheekcollectie blijft groeien. Om op een beheersbare, veilige en duurzame manier aan de vraag van de toekomst te kunnen blijven voldoen, is een nieuw boekenmagazijn nodig.

Duurzame opslag van boeken

We streven naar duurzame opslag van de fysieke collectie. Dat willen we bereiken door goede bewaaromstandigheden voor de collectie te creëren, met zo min mogelijk impact op onze aarde. Het nieuwe magazijn wordt een passief gebouw zonder grote klimaatinstallaties. Door het gebruik van zonnepanelen wordt het volledig energieneutraal. Het wordt zuurstofarm, waardoor er geen brand mogelijk is. Daarmee blijft de collectie veilig behouden voor de toekomst.

Veilig en compact bewaren

De KB wil onze nationale collectie veilig bewaren voor de toekomst. Daarbij willen we ook het onderzoek naar de collectie blijven faciliteren. Het liefst doen we dat digitaal, maar we maken ook het raadplegen van het deel van de collectie mogelijk dat nog niet digitaal beschikbaar is. Om dit veilig en duurzaam te kunnen doen, is ervoor gekozen aan de rand van Den Haag een speciaal magazijn te bouwen voor de fysieke collectie met een bewaarfunctie, zoals boeken, kranten, tijdschriften, kaarten en pamfletten. De collectie die je wel kunt inzien, blijft gewoon beschikbaar. Je kunt de stukken aanvragen en in de leeszalen inzien.

Als je een collectie van ruim 120 kilometer compact wilt opslaan, moet je de hoogte in. Wil je die dan toegankelijk maken, dan is een hightech oplossing nodig. In het nieuwe magazijn worden de boeken straks door een gerobotiseerd systeem uit de opslag gehaald. Medewerkers zorgen er vervolgens voor dat aangevraagde stukken in de leeszaal van de KB terechtkomen.

Een toekomstbestendig magazijn

Bij het inrichten van het nieuwe magazijn streeft de KB ernaar om een bijdrage te leveren aan een duurzame wereld van morgen. We gebruiken zo min mogelijk nieuwe materialen en proberen bestaande materialen zo lang mogelijk te laten meegaan. Met passieve gebouwoplossingen, zoals goede isolatie en luchtdichtheid, en het gebruik van lokaal gewonnen groene energie proberen we zelfs te zorgen voor een energieoverschot.

Samenwerkingspartner

Samen met het Rijksvastgoedbedrijf worden de dromen van de KB voor het nieuwe magazijn werkelijkheid.

Klimaatonderzoek

De KB onderzoekt hoe je de fysieke nationale bibliotheekcollectie veilig kunt verplaatsen van een geklimatiseerd naar een niet-geklimatiseerd magazijn. We onderzoeken dit met een thermisch-hygrisch-simulatiemodel van het nieuwe magazijn, zodat we niet voor verrassingen komen te staan. Lees meer over dit klimaatonderzoek voor het nieuwe magazijn.

Contactpersoon

Foekje Boersma
hoofd afdeling collectiebehoud