Lily Knibbeler stopt per 1 juli 2024 als algemeen directeur van de KB, de nationale bibliotheek. Dat heeft zij vandaag bekendgemaakt. Zij bracht vier organisaties bij elkaar tot een opgavegerichte en effectieve nationale bibliotheek met een miljoenenpubliek.

Knibbeler is sinds 2008 verbonden aan de KB, sinds juli 2015 als algemeen directeur. Onder haar leiding maakte de nationale bibliotheek grote veranderingen door. De KB was niet langer alleen verantwoordelijk voor taken op het gebied van wetenschap en erfgoed, maar kreeg ook een regierol binnen het domein van openbare bibliotheken. Bovendien kreeg de KB de digitale openbare bibliotheek onder haar hoede. De KB groeide uit tot een innovatieve organisatie met ruim 500 medewerkers. Jaarlijks bereikt de KB met alleen al haar digitale diensten, waaronder de online BibliotheekDelpher en DBNL, ongeveer een op de drie Nederlanders.

Netwerksamenwerking prioriteit

Foto: KB Beeldstudio / Jacqueline van der Kort

De maatschappelijke waarde centraal, het digitale voorop en werken en denken in netwerken. Deze uitgangspunten kenmerken de manier waarop Knibbeler leiding geeft aan de KB. Ze stond mede aan de wieg van het Netwerk Digitaal Erfgoed en van de samenwerking met openbare bibliotheken op het gebied van de maatschappelijke opgaven: de geletterde samenleving, participatie in de informatiesamenleving en een leven lang ontwikkelen.

Maar ook binnen de KB bereikte Knibbeler belangrijke doelen in het samenbrengen en ontwikkelen van de in 2015 samengestelde organisatie. Bovendien stelde ze de huisvesting van de nationale bibliotheek en haar collecties voor de toekomst veilig. Zo wordt dit jaar gestart met de bouw van een nieuw innovatief, duurzaam boekenmagazijn en zal een nieuw publieksgebouw na 2028 op de huidige locatie worden ontwikkeld.

Knibbeler: “Ik ben trots op wat we vanuit de nationale bibliotheek samen met vele netwerkpartners bereikt hebben voor Nederland. Het is na negen jaar tijd om het stokje over te dragen aan een nieuwe directeur die samen met alle KB’ers vorm kan geven aan het volgende hoofdstuk. Een hoofdstuk waarin met vrolijke veerkracht wordt doorgebouwd aan het verbinden van mensen en woorden. De KB staat met haar enorme digitale en fysieke collecties pal voor de vrijheid van meningsvorming, het plezier van lezen, de waarde van verbeelding en het belang van persoonlijke ontwikkeling voor iedereen, nu en in de toekomst.”

Grote bevlogenheid

Voorzitter van het Algemeen Bestuurscollege (ABC) Tjibbe Joustra heeft veel waardering voor de vertrekkend directeur: “De KB is Lily Knibbeler veel dank verschuldigd. Met grote bevlogenheid en tomeloze energie is zij over de grenzen van de eigen organisatie gestapt, om met anderen in te spelen op de eisen die een snel veranderende maatschappij stelt.”

Opvolging

Het Algemeen Bestuurscollege start binnenkort de procedure voor de opvolging van Knibbeler. Knibbeler zal tot en met 30 juni 2024 in functie zijn en geleidelijk taken afbouwen en overdragen aan andere leden van het directieteam. Directieteamlid Martijn Kleppe is sinds januari 2024 plaatsvervangend algemeen directeur en zal haar bij afwezigheid vervangen.