Inhoudsblokken

Eind 2021 startte het programma Indisch Erfgoed Digitaal. De KB, het Netwerk Oorlogsbronnen en het Indisch Herinneringscentrum digitaliseren hiervoor Indisch erfgoed. Het is nu duidelijk welke collecties als eerste gedigitaliseerd zullen worden. 

Wat is het programma Indisch Erfgoed Digitaal?

Het programma Indisch Erfgoed Digitaal houdt zich bezig met het online toegankelijk maken van Indisch erfgoed (in de meest brede zin) in Nederland. Het gaat om iedereen met wortels in voormalig Nederlands-Indië en om mensen en hun voorouders die door oorlogsgeweld en vlak na de Tweede Wereldoorlog naar Nederland zijn gekomen. Het Indisch erfgoed uit of over de periode 1930-1968 staat hierbij centraal. 

 • Kinderverzorgster leest de kinderen voor aan boord van het m.s. Dempo. Fotograaf onbekend. Stichting Nedlloyd Kunstbezit, collectie Maritiem Museum Rotterdam.

Welke collecties gaan we als eerste digitaliseren?

Een selectiecommissie koos uit ruim 20 ingediende collecties welke als eerste gedigitaliseerd kunnen worden. Voor de volgende collecties zal dit jaar de digitalisering starten:  

 • Het Utrechts Archief: fotomateriaal van missionarissen / zendelingen.
 • Nationaal Archief: 
 1. Archieven over Naturalisatie en Nationaliteitsaangelegenheden. 
 2. Archief van De Stichting Administratie Indonesische Pensioenen, Stamboekgegevens KNIL-militairen. 
 3. Archief van de Stichting Pelita.
 4. Archief Ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, Afdeling Molukkers.
 • Maritiem Museum: foto’s over de scheepvaart naar Nederlands-Indië en Indonesië uit de Nedlloyd-collectie.
 • Nationaal Museum van Wereldculturen: collectie fotografie uit Indonesië.
 • Zeeuws Archief: een selectie uit archieven over woonoorden van Molukkers in Zeeland.

Waarom bestaat het programma Indisch Erfgoed Digitaal?

De Indisch-Molukse bevolking in Nederland heeft veel meegemaakt tijdens de oorlog in Nederlands-Indië. Ook na aankomst in Nederland. Met het digitaliseren van Indisch erfgoed wil het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport erkennen wat deze mensen hebben meegemaakt. Het wil de Indische en Molukse identiteit waarderen. En ook zorgen dat het erfgoed van deze gemeenschap een plaats krijgt in de Nederlandse samenleving.

Over het project

Het programma Indisch Erfgoed Digitaal is een samenwerking van de KB, het Netwerk Oorlogsbronnen (NOB) en het Indisch Herinneringscentrum (IHC). De KB zorgt via het programma Metamorfoze voor de selectie en begeleiding bij de digitalisering. Lees meer over de selectiecriteria en het aanmelden van collecties op de website van Metamorfoze. Het NOB zorgt voor het technische deel van het online platform. Daar kun je vanaf 2024-2025 het erfgoed vinden en meer lezen over de achtergrond. Het IHC zorgt voor de voorkant van deze website: voor alles wat je als lezer daar kunt zien. 

 • Scan van een scheepsjournaal uit 1951 van het m.s. Kota Gede. Stadsarchief Rotterdam, archieftoegang 454-02. Archief van de N.V. Koninklijke Rotterdamse Lloyd: Scheepsjournalen, inventarisnummer 2489.