EBSCO eBook Religion Collection

Database met 9.300 e-books over religie en de verkenning van populaire studiegebieden zoals de maatschappelijke, culturele en historische invloed van religie. Bevat inleidende werken voor beginnende studenten, maar ook complexe en gedetailleerde titels voor gevorderde wetenschappers. Er worden regelmatig nieuwe e-books toegevoegd. Voor onderzoekers en studenten.