Political Science Complete (EBSCO)

Internationale bibliografie van de politieke wetenschap. Bevat meer dan 760 tijdschriften, bijna 330 naslagwerken en 48.000 congrespapers over politiek. Onderwerpen gaan van humanitaire kwesties en internationale betrekkingen tot vergelijkende politiek en wet- en regelgeving. Een must voor studenten politicologie, wetenschappers en overheidsinstanties.